Apie mus

Charibd?s leidykla ?kurta 1995 met? gruod?. Po ilg? apm?stym? d?l pavadinimo. Danai m?s? klausia, k? reikia tas keistas pavadinimas.

Graik? mituose Charibd?, em?s deiv?s Gajos ir j?ros dievo Poseidono dukt?, buvo najad? j?ros nimfa, kuri pagrobusi Heraklio galvijus ur?stino Dzeus? ir is nutrenk?s j? ? j?r? pavert? s?kuriu. Pasak kito mito, Charibd? pavogusi i Hermio Geriono jau?ius.

Tikra laivus skandinan?ia pabaisa Charibd? tapo Homero Odis?joje. Vis d?lto Charibd? praleido gr?tant? ? t?vyn? Odis?j? ir ne?veikiamos uduoties atlikti isi?st? argonaut? laiv?.

Pavadinimas l?m? ir knyg? pasirinkim?. Leidiame tai, k? para? vyrai ir moterys apie didi?sias gyvenimo vertybes meil?, atsakomyb?, itikimyb?, gro?, dvasin? ir fizin? sveikat?, mogaus sielos gelmes. Leidiame knygas, kurios ?suka visuomen? ? diskusijas, kurios kei?ia nuostatas, poi?rius, kuri? daugelis kadaise ijudino sustingusi? ramaus literat?rinio gyvenimo t?km?.

Ta?iau ne pavadinimas, o vis? dirban?i? kartu sutelktumas pad?jo nedidelei m?s? leidyklai igyventi ir rasti savo viet? rinkoje. Tai m?s? autoriai, raantys ir leidiantys knygas Charibd?s leidykloje, kolegos leid?jai i usienio, maloniai su mumis bendradarbiaujantys. Skaitytojai, skaitantys ir m?gstantys m?s? ileistas knygas.

Apie mus rao

Charibd?s leidykla Vilniuje jau atkreip? skaitan?iosios visuomen?s d?mes? ? tokias knyg? serijas, kaip Modernioji klasika, Naujas romanas, Vilniaus gatv?s ir kt.

Respublika, 2003

 

Knygos paieka

Naujienos

Rengiamos

Šiuo metu šioje kategorijoje knygų nėra.